Humanitarno-karitativna organizacija “Kruh sv. Ante”

  • aanicic
  • Maj 3, 2018

http://www.kruhsvetogante.com/

Od mnogih će biti blagoslovljen onaj koji velikodušno daruje kruh

(Sir 31,23)

Štovanje sv. Antuna Padovanskoga (1195. –1231.) tako je rašireno da je postao omiljeni pučki svetac Katoličke crkve. Diljem svijeta sv. Ante je poznat po skrbi za siromašne i po brzoj pomoći u nalaženju izgubljenih stvari. Nakon smrti sv. Ante, ljudi su počeli osjećati čudotvornu svečevu pomoć upravo onda kada su, moleći potrebnu milost, obećavali dati svoj prilog za siromahe.

Tako se razvila praksa zvana „Punduspueri“ („težina djeteta”), tj. da su majke davale siromasima onoliko kruha koliko je teško njihovo dijete. Koncem 19. stoljeća, najprije u Italij i Francuskoj, a onda po cijelom svijetu, nastat će institucionalizirani oblik davanja milodara za kruh gladnih, na čast sv. Anti.

Takvu vrstu pobožnosti prema sv. Anti nazivamo „Kruh sv. Ante“. Proširila se dosta rano u sve krajeve naše domovine. Od godine 1896., franjevci se organizirano brinu za najsiromašnije i one u stanju najveće potrebe među ljudima, kroz “Bratovštinu kruha svetog Ante“, a od 1992. godine kroz “Humanitarno društvo Kruh sv. Ante“. Od 2003. godine HKO „Kruh sv. Ante“ je registriran u Federalnom ministarstvu pravde.

HKO „Kruh sv. Ante“ – potiče u nama dvije važne kršćanske odrednice: biti kruh za druge, učiniti sebe kruhom, tj. biti okrjepa bližnjem u životu. Druga odrednica je: solidarnost s čovjekom u potrebi.

Pitanje siromaštva i bogatstva pitanje je otajstva života, ljudske slobode i izbora, grijeha i obraćenja. Svaki čovjek ima svoje ljudsko dostojanstvo i zaslužuje pažnju i ljubav bližnjega. Zato vjernik svakodnevno razvija ovu duhovnu dimenziju odgovornosti za drugoga i solidarnosti s drugima.

 

Područja djelovanja

HKO „Kruh svetog Ante“ se, u okviru svog dugogodišnjeg rada i djelovanja na području Bosne i Hercegovine, bavio gorućim društvenim problemima kao što su siromaštvo, zanemarenost mladih, neodgovarajuća podrška djeci u njihovom ranom rastu i razvoju, socijalna isključenost osoba treće životne dobi, mentalno zdravlje stanovništva u BiH, povratak izbjeglih i raseljenih lica te stambeno zbrinjavanje pojedinaca i obitelji pogođenih prirodnim katastrofama.

Trenutna područja djelatnosti uključuju:

 

  • pučke kuhinje (dvije u Sarajevu, jedna u Varešu i „Jelo na kotačima“),
  • služba medicinske pomoći (kućna njega i Centar za fizikalnu terapiju u Sarajevu),
  • skrb za djecu (dječji vrtić „Framica“ u Busovači i igraonica „Framica“ u Bugojnu),
  • rad s mladima (smještaj u Franjevačkom domu, studentske stipendije, osnaživanje mladih kroz volontiranje za ljude u većoj potrebi),
  • održivi povratak (pomoć povratnicima, raseljenim licima i drugim siromasima) i
  • terapijska zajednica „Izvor“ na Plehanu.

 

Usluge su dostupne svim ljudima u stanju potrebe bez obzira na vjeru, nacionalnost, kulturu, spol i jezik.

Pored navedenih aktivnosti, organizacija je otvorena za sve vidove humanitarno-karitativnih djelovanja koja mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteti života pojedinca i zajednice.

Sredstva za djelovanje se prikupljaju u župama gdje pastoralno djeluju franjevci Bosne Srebrene, od međunarodnih i domaćih donatora, od društveno odgovornih vladinih i privatnih poduzeća kao i preko podružnica HKO „Kruh sv. Ante“ u Australiji, Austriji, Hrvatskoj i Švicarskoj.

Dobri Bog i sv. Anto, neka nas prate na putu zauzetosti za bližnjega!

65 plus razloga za život // Web stranica razvijena u Aprilu / Travnju 2018