Kampanja za pomoć starim osobama

Kao odgovor na identifikovane probleme starih osoba te opće stanje starih osoba u BiH, mladi volonteri HKO „Kruh sv Anto“ su osmislili promotivnu kampanju kojom su željeli da unaprijede uslove života osoba starijih od 65 godina. Naziv kampanje je „65+ razloga za život“.

Glavni pokretački motiv za kampanju jeste naš ljudski zadatak i želja da se brinemo o onima u potrebi, o bolesnim i marginaliziranim ljudima. Želimo razviti empatiju kod mladih osoba za druženje sa onima koji nemaju nikoga, a to su upravo osobe starosne dobi preko 65 godina. Inspiraciju za razvijanje jedne ovakve, vrijednosno utemeljene kampanje, pronalazimo u načinu života, djelima i istinskom vjerovanju u solidarnost koju je praktikovao i promovisao sv. Anto.

Realizacija ove kampanje bi se trebala desiti u 10 franjevačkih župa i to Tuzla, Busovača, Vitez, Zenica, Kreševo, Novi Travnik, Jajce, Vareš, Sarajevo i Visoko. Sveobuhvatnim pristupom želimo umrežiti relevantne aktere u lokalnim zajednicama koji u svojoj svakodnevnoj misiji imaju pomoć starim osoba. (Detaljnije)

65 plus priče

  • Kruh svetog Ante

    Kruh sv. Ante – potiče u nama dvije važne kršćanske odrednice. To je prije svega: biti kruh za druge, učiniti sebe kruhom, tj. biti okrepa, a ne zapreka bližnjem u življenju. Druga odrednica je solidarnost s čovjekom u potrebi. Detaljnije…

65 plus razloga za život // Web stranica razvijena u Aprilu / Travnju 2018